Connect with us
  • BCore reedita el llibre “HARTO DE TODO · Historia oral del punk en la ciudad de Barcelona 1979-1987” escrit per Jordi Llansamà

En vols més

al face

underground.cat # Espai de reflexió permanent sobre el putu underground i les seves conseqüències.